पेयजल परिसर में मिट्टी की भराई.

S.No District Name No Of Schemes
Total 870
1 Saharanpur 162
2 Muzaffarnagar 2
3 Bijnor 28
4 Aligarh 148
5 Shahjahanpur 74
6 Rae Bareli 125
7 Kaushambi 98
8 Prayagraj 140
9 Ambedkar Nagar 1
10 Maharajganj 1
11 Varanasi 91